Vistula

soon in English

Wisła jest najdłuższą polską rzeką (1047 km) i jednocześnie najdłuższym ciekiem uchodzącym do Bałtyku. Źródła rzeki znajdują się w Beskidzie Śląskim, na stoku Baraniej Góry (na wys. 1107 m n.p.m.). Górny odcinek Wisły (do ujścia Przemszy) nosi nazwę Małej Wisły. Wisła uchodzi do Zatoki Gdańskiej, 50 km wcześniej rozdzielając się na dwa ramiona Leniwkę i Nogat i tworząc deltę nazywaną Żuławami Wiślanymi.

Przez wieki Wisła była najważniejszą śródlądowa drogą wodną w Polsce, umożliwiającą transport towarów i żeglugę, jak również wpływającą na rozwój wielu polskich ośrodków handlowych i przeładunkowych. Obecnie jest żeglowna na odcinku 940 km, jednak jesienią żegluga staje się utrudniona lub wręcz niemożliwa ze względu na okresowy spadek poziomu wody. Na szczęście kajaki potrzebują niewielkiej ilości wody pod kilem i spływy kajakowe Wisłą możemy organizować również jesienią.

Poziom wody w Wiśle często podnosi się skutkując powodziami. Aby im zapobiec powstały zbiorniki retencyjne na dopływach w górnym biegu a w niższych partiach rzeka jest skanalizowana (np. okolice Krakowa).

Bieg Wisły umownie dzieli się na 3 odcinki:

  1. górny, od źródeł do Sandomierza,
  2. środkowy, od Sandomierza do ujścia Narwi z Bugiem,
  3. dolny, od ujścia Narwi aż po własne ujście do Bałtyku.

Najważniejszymi walorami przyrodniczymi rzeki są: sąsiedztwo wielu kompleksów leśnych, niski stopień uregulowania, rozwój dzikiej przyrody (lasy łęgowe) oraz aż 6 parków krajobrazowych. Wszystko to sprawia, że kajaki widuje się na Wiśle coraz częściej.

W ostatnich latach wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej Polaków, coraz więcej organizacji ekologicznych usiłuje poprawić kondycję królowej polskich rzek. Organizowane są warsztaty edukacyjne, wystawy, happeningi mające na celu pokazanie zarówno piękna Wisły jak i zagrożeń związanych z jej zanieczyszczeniem.

W 1994 roku Klub Gaja zainaugurował ogólnopolską kampanię „Teraz Wisła”, w wyniku której co roku odbywa się Święto Wisły. Biorą w nim udział samorządy lokalne, firmy i instytucje, organizowane są festyny, wystawy, spływy kajakowe czy przejażdżki statkami po Wiśle. Dzięki dwuletniej współpracy z Klubem Gaja największa organizacja ekologiczna na świecie WWF wybrała Wisłę jako modelowy projekt ochrony i rozwoju dolin rzecznych. W 2005 roku ustanowiona została fundacja „Ja Wisła” zajmująca się promocją rzeki oraz rozwojem świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Warszawy. Spływy kajakowe Wisłą organizowane rokrocznie przez wiele podmiotów wpisują się w szerokie spektrum działań promocyjnych.

Mieszkańcom nadwiślańskich miast rzeka może wydawać się mało interesującym, zanieczyszczonym ciekiem o uregulowanych brzegach i mętnej wodzie. Rzeczywiście wiele polskich miast jest słabo zintegrowanych z rzeką i zupełnie nie wykorzystuje możliwości jakie niesie ze sobą taka lokalizacja. Kraków i Warszawę można podać jako przykłady miast, w których starano się zagospodarować i udostępnić mieszkańcom nadwiślańskie tereny. Przy brzegach cumuje wiele barek zaadaptowanych na kawiarnie czy restauracje, w sezonie Wisłą kursują wycieczkowe statki pasażerskie i tramwaj wodny, powstaje coraz więcej wypożyczalni kajaków. Nad brzegami Wisły organizowane są też wystawy, pokazy filmów, happeningi czy koncerty.

Aby jednak przekonać się jak Wisła wygląda naprawdę trzeba wydostać się poza obwałowania przeciwpowodziowe, betonowe nabrzeża i stopnie wodne. Usiąść na piaszczystej, dzikiej plaży i poobserwować baraszkujące w rzece wydry. Posłuchać śpiewu ptaków w nadrzecznych zaroślach. Zadziwić się pluśnięciem rybiego ogona przy brzegu. Powiosłować w kierunku zachodzącego słońca, gdzieś w dali pozostawiając “wieże miast i łuny świateł” i już zawsze tęsknić za leniwym nurtem tej wielkiej i pięknej rzeki. Kajaki to chyba najlepszy sposób na zaprzyjaźnienie się z Wisłą i poznanie jej prawdziwego oblicza.

 

Szlak kajakowy Wisły

Planując spływ kajakowy Wisłą należy bezwzględnie pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na wodzie. Szerokość koryta rzeki waha się od kilkudziesięciu do kilkuset metrów, więc w sytuacji awaryjnej może okazać się, że do brzegu jest bardzo daleko. Spływ Wisłą polecamy osobom posiadającym doświadczenie w pływaniu kajakiem przy różnych stanach wody. W okresie niskich stanów kajakarz musi umieć odnaleźć główny nurt na szeroko rozlanej rzece. Podczas wysokiego poziomu Wisłą płynie ogromna masa wody z dużą prędkością i porywanie się na spływ w takich warunkach bez znajomości technik wiosłowania, asekuracji, podstaw ratownictwa i locji kajakowej może zakończyć się tragedią. Trzeba także podkreślić, iż podczas spływów rzekami gdzie przebiega szlak żeglugowy warto znać podstawy prawa wodnego. Umożliwi nam to odczytanie i wykorzystanie znaków żeglugowych (co ułatwia wybieranie drogi płynięcia w kilkuset metrowym korycie) oraz zapewni bezpieczeństwo w przypadku napotkania innych jednostek pływających.

Spływ kajakowy Wisłą to przygoda w formie czystej. Wisła kusi swym rozmachem, urzeka urodą, zadziwia brakiem zagospodarowania. Potężna, dzika rzeka w sercu Europy. Obowiązkowy szlak dla każdego szanującego się kajakarza.

Polecamy spływ Nidą do Wisły – ujście Nidy do Wisły to 175km poniższego kilometraża. W zależności od miejsca startu szlak kajakowy Nidy ma około 120km, potem można płynąć Wisłą.

Uwaga: kilometraż Wisły jest liczony w odwrotnym kierunku niż kilometraże pozostałych prezentowanych szlaków kajakowych, tzn. im bliżej ujścia tym dalszy kilometr rzeki. Dzieje się tak, ponieważ Wisła jest szlakiem żeglownym, który rządzi się swoimi prawami.

The distance

Fundusze UE