Wierna Rzeka

Aktualizacja 24.02.2022 – nie udostępniamy już kajaków na Wierną Rzekę (z powodu dużej uciążliwości szlaku i niskich stanów wody w miesiącach letnich). Zapraszamy na Białą Nidę.

Wierna Rzeka jest rzeką typowo wyżynną o długości 37,5 km i średnim spadku 1,85 prom. Stanowi lewy dopływ Białej Nidy. Do czasów Żeromskiego rzeka miała aż cztery nazwy Lasocina, Łososina, Łosośna i Łośna. Pisarz poddał się jej czarowi przebywając tu jako uczeń gimnazjum na wakacjach, by potem nazwać ją Wierną Rzeką i uwiecznić na kartach swej słynnej powieści. Wierna naprawdę potrafi w sobie rozkochać. Jest rzeką absolutnie śliczną z licznymi zakolami, przełomami, urozmaiconym brzegiem. Liczne zwalone drzewa świadczą o jej naturalnym charakterze i nie pozwalają się nudzić. Wierną Rzeką dopływamy do Białej Nidy, która łącząc się po kilku kilometrach z Czarną Nidą tworzy najdłuższą rzekę województwa świętokrzyskiego.

 

Szlak kajakowy Wiernej Rzeki

Niestety, dla turystyki kajakowej dostępne jest tylko kilkanaście kilometrów dolnego biegu Wiernej Rzeki od miejscowości Wierna Rzeka. Spływ można też zacząć od zbiornika Brogowica. Płynąc Wierną Rzeką  musimy się liczyć z kilkukrotnym przenoszeniem kajaka a w czasie suchego lata także z problemami z wodą. Spływ można też rozpocząć nieco niżej, w ośrodku Ptaszyniec w Bocheńcu, gdzie można przenocować, zjeść i zostawić samochody. Spływy kajakowe Wierną Rzeką to propozycja, dla osób, które nie boją się często wysiadać z kajaka.

Kilometraż

13,5 km Wierna Rzeka, most drogowy, dogodne miejsce wodowania kajaków i rozpoczęcia spływu
8,3 km Zakrucze, próg spiętrzający, konieczna przenoska 30 m, lewą stroną, dalej około 3 km prosty, uregulowany odcinek z okresowymi płyciznami
6,2 km Zalew Zakrucze, dogodne miejsce wodowania kajaków
3,4 km Bocheniec, most na trasie Małogoszcz – Kielce, pod mostem kamieniste przemiały i płycizny, może wystąpić konieczność spławiania kajaków
3,0 km Bocheniec, młyn wodny, przenoska 50 m prawym brzegiem przez teren gospodarstwa
1,9 km Ptaszyniec, próg spiętrzający, konieczna przenoska 30 m, prawym brzegiem
0,0 km ujście do Białej Nidy
Fundusze UE